KEMİK İLİĞİ
NAKLİ

Kemik iliği nakli ünitesi, Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde 2007 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Başlangıçta 4 yataklı olarak hizmet veren ünite, 2012 yılında yapılan düzenleme ile 10 yatak kapasiteli hale getirilmiştir. Kemik iliği nakil ünitesi:

 •  Kemik iliği nakli klinik kısmı
 •  Kemik iliği nakli poliklinik kısmı
 •  Aferez ünitesi
 •  Kök hücre ayırma ve saklama birimleri'nden oluşmaktadır.

Lösemi tedavisi tüm dünyada çok pahalı olup, bu tedavinin nitelikli bir ekip ve donanımla nitelikli bir ortamda uygulanması gerekir. Bu nedenle tedavinin mutlaka tek kişilik odalarda ve ilave olarak kök hücre naklinin ise bu amaçla hazırlanmış özel havalandırma sistemlerinin olduğu ortamlarda ve özel bir ekip tarafından yapılması gerekir. Ayrıca, ülkemizdeki lösemi ve kök hücre nakli merkezleri de, dünya standartları bakımından ciddi gelişmeler kaydetmiş olup, başarı oranları da dünya standartlarındadır. Bayındır Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi de tüm lösemi hastalarının tedavisi ve ayrıca kök hücre nakilleri için düzenlenmiş, dünya standartlarında bir merkezdir. Diğer merkezlerden bir istisna olarak, allojenik nakillerde alıcı ve verici arasında 10/10 doku uyumu olmasa bile geliştirilen bir yöntemle merkezimizde doku uyumsuz nakiller başarı ile uygulanabilmektedir.

JCI standartlarına göre oluşturulan ünitede, allojenik ve otolog kök hücre nakilleri Prof. Dr. Ali Uğur Ural ve Doç. Dr. Mehmet Özen’ in sorumluluğunda deneyimli bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi, kök hücre nakline yardımcı olabilecek tüm branşları bünyesinde barındırmakta ve tüm hizmet aynı çatı altında sağlanmaktadır. Kök hücre nakli için Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi’nin SGK ile anlaşması mevcut olup, tüm işlemler SGK güvencesinde ve hastaya ek bir maddi yük getirmeksizin yapılmaktadır.

Ciddi bir kan hastalığı, immün sistem hastalığı, kanser veya genetik hastalığın tedavi seçeneklerinden birisi de kemik iliği naklidir. Kemik iliği nakli işlemini tanımlamakta çeşitli terimler kullanılmaktadır;

 • Kemik iliği nakli
 • Kök hücre nakli
 • Hematopoetik kök hücre nakli, hepsi aynı anlamda kullanılmaktadır.

Bu terimlerin hepsi, kanı oluşturan ana hücrelerin (kan kök hücrelerinin) kemik iliğini yenilemek üzere nakledilmesini veya yüksek dozda kemoterapinin etkisinden korunmak üzere saklanmasını ve yüksek doz kemoterapiden sonra kullanılmasını içermektedir. Kemik iliği naklinde kan kök hücreleri kullanıldığına göre kök hücrelerin kaynakları

 • Kemik iliği
 • Periferik kan
 • Kordon kanıdır.

Buna göre, doktorunuz sizin için hangi yöntemin uygun olduğunu kemik iliği nakline karar verme aşamasında izah edecektir.

Günümüzde kamuoyunda lösemili hastaların tek tedavi şansı kemik iliği nakli veya diğer adıyla kök hücre nakli gibi yanlış bir kanı oluştu. Oysa hastalığın tekrarlama riski varsa ya da tanı aşamasında özellikle genetik incelemelerle hastalık gidişinin iyi olmayacağına kanaat getirilirse kök hücre nakli yapılması uygun olur. Kök hücre nakli lösemi tedavisinde umut olarak görülse bile tüm sorunları bitirdiği anlamına gelmez. Nakil sonrası takip (hem hastalık ve hem de nakil ile problemler açısından) nakil süreci kadar önemlidir. Kök hücre nakli yapılan hastaların uzun yıllar takip edilmesi gerekir. Nakil sonrası problemler açısından özellikle enfeksiyonlar ve verilen kök hücrelerin alıcı vücudunun bazı organlarını yabancı bilip buna karşı reaksiyon geliştirmeleri ön plana geçer. Bu nedenle, bahsedilen enfeksiyonlara karşı korunmak ve doku reddi problemleri ile mücadele için taburcu olduktan sonra uygun bir yaşantı biçimi kadar, verilen ilaçların çok düzenli kullanılması ve doktorunuzun belirlediği uygun aralıklarla hastanın kontrolü çok önemlidir.

 Allojenik Kemik İliği Nakli

Burada kemik iliği size uygun bir kişiden alınır. Herhangi bir hastalık kemik iliğini tuttuğu zaman (lösemi) veya kemik iliği çalışmadığı zaman (aplastik anemi) veya kemik iliği anormal hücre ürettiği zaman (myelodisplastik sendrom, talasemi majör) başka bir kişiden kemik iliği nakli sizin için etkin tedavi yöntemi olabilir. Böylece başkasının kan kök hücreleri size aktarılacak ve sizin kemik iliğiniz bu hücreler sayesinde yenilenecektir. Kardeşler, akrabalar veya akraba dışı yabancı gönüllüler (donör) burada verici olabilirler. Alıcı ve verici arasında kan grubu uyumu gerekmemekte ancak doku antijenlerine moleküler düzeyde bakılarak tam uyum aranmaktadır. Alıcı ile verici arasında tam uyum olmasını tercih etsek de belli bir orana kadar uyumlu olanlar da kabul edilebilmektedir.

Otolog Kemik İliği Nakli

Burada sağlam olan kendi kemik iliğiniz kullanılır. Lenf kanseri, multiple myeloma veya bazı diğer kanser tiplerinde, daha yüksek dozda kemoterapi kullanımına imkan sağlamak üzere daha önce alınıp saklanan kendi kemik iliğiniz, kemoterapiden sonra size tekrar geri verilir. Böylece sağlam kemik iliği, yüksek dozda kemoterapinin etkisinden korunmuş olur.

 • Kanserli bir vakada verilmesi gerekli yüksek dozda kemoradyoterapiden sağlam kemik iliğini korumak için (otolog)
 • Hastalıklı hücreleri/kemik iliğini sağlam kişiden alınan hücrelerle değiştirmek için (allojenik)
 • Hastalıklı kemik iliğini düzeltmek için
 • İmmün baskılanmayı düzeltmek için
 • Doğuştan metabolizma veya enzimatik sistemle ilgili anormallikleri düzeltmek için
 • Hastanın kendisine ait kök hücre/T Hücre’lerin tekrar düzenlenmesi için (otoimmün hastalıkların tedavisinde)
Lösemi ve lenfomalar
 • Akut myeloblastik lösemi
 • Akut lenfoblastik lösemi
 • Kronik lenfositik lösemi
 • Kronik myeloid lösemi (öncelikle ilaç tedavisi)
 • Hodgkin lenfoma
 • Non-Hodgkin lenfoma
Multiple myeloma ve diğer plazma hücre hastalıkları
 • Multiple myeloma
 • Waldenström makroglobulinemiası
Ağır aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezlikleri
 • Ağır aplastik anemi
 •  Fankoni anemisi
 • Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
 • Saf eritrosit aplazisi
Hemoglobinopatiler
 • Beta talasemi majör
 • Orak hücreli anemi
Kalıtımsal immün sistem hastalıkları
 • Ağır kombine immün yetmezlik
 • Wiskott-Aldrich Sendromu
Kalıtımsal metabolik hastalıklar
 • Hurler Sendromu
Miyelodisplastik ve kronik myeloproliferatif hastalıklar
 • Fazla blastlarla refrakter anemi
 • Miyelofibrozis
 • Kemik İliği Nakli
 • Kök Hücre
 • Donör
 • Nakil Sonrası Takip
 • Sıkça Sorulan Sorular