DONÖR

Başka bir kişiden yapılacak (allojenik) kök hücre naklinde, kök hücre vericisi olan kişiye donör (verici) denilmektedir.

Başka bir kişiden yapılacak (allojenik) kök hücre naklinde verici olarak öncelikle kardeşler uygunluk açısından taranıyor. Uygun verici olmadığı takdirde akraba dışı vericilerin araştırılmasına başlanıyor. Bulaşıcı hastalığı, kan hastalığı, aktif viral hastalığı ve kronik hastalığı bulunmayan gönüllülerin verici olmak için kemik iliği bankalarına başvurmaları gerekiyor. Bununla ilgili en önemli kuruluş Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliği ile yürütülen TÜRKÖK olup, kan kök hücre bağışçısı olmak isteyen 18-50 yaş aralığındaki tüm sağlıklı kişilerin 5ml kan vererek ve doku tip tayinlerinin yapılarak, bu listeye dâhil olmaları mümkün oluyor. Verilerin sisteme girilmesinden sonra herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinden bu verilere uygun kemik iliğine ihtiyaç duyulabiliyor. Böyle bir ihtiyaç duyulduğunda vericiye haber verilerek, hala gönüllü olup olmadığı soruluyor. Yanıt olumlu ise nakil işlemi gerçekleştiriliyor.

  • Kemik İliği Nakli
  • Kök Hücre
  • Donör
  • Nakil Sonrası Takip
  • Sıkça Sorulan Sorular